4. Strategija poniznog srca koje ne traži dopadnosti i zadovoljstva

Ako želiš ući kroz ova vrata poniznosti, postani svjestan da ne postoje druga vrata. Iznad svega na početku ćeš se mučiti i naprezati, prihvaćajući progonstava i protivne stvari kao da su ti sestre, prihvaćajući da budeš prezren, da se nitko neće truditi tješiti te osim tvoga Boga. Učvrsti se u uvjerenju da je samo Bog tvoje dobro i jedino utočište. Sve druge stvari, ako se navežeš na njih, postati će ti trnje. Loše za tebe ako ih prigrliš svome srcu.

Naprotiv ako s radošću iz ljubavi budeš podnosio protivštine, budi siguran da će tada Bog biti s tobom. Ne želi časti, ne traži drugo do li da u svemu činiš što se Bogu sviđa i što je njemu na veću slavu. Ako se tako postaviš, kada te netko povrijedi, uspjeti ćeš shvatiti koje veliko blago se nalazi ispod te prašine, ubrzo ćeš se obogatiti bez da i sam to prijeti sama osoba koja se tako prema tebi ponaša.

Nemoj, dakle,  nikada u ovom životu ići prositi čast, dobrohotnost, privilegije kako bi se mogao sjediniti s Kristom raspetim a da te nitko i ništa u tome ne spriječi.  Gledaj na samoga sebe kao na najvećeg neprijatelja. Nemoj slijediti svoju volju, nadarenost, mišljenje ako ne želiš propasti. Trebaš raspolagati oružjem za obraniti se od sebe samoga; i uvijek kada tvoja volja okrene nekoj stvari pa i svetoj, prije svega s dubokom poniznošću položi je ogoljenu pred Gospodina.

Moli  zatim svoga Boga da ne vršiš svoju nego njegovu volju i to s gorućom nutarnjom željom, oslobađajući se miješanja bilo kakvog sebeljublja, spoznajući da sam od sebe nemaš ništa i ne možeš ništa. Pazi se od navezanosti na svoje mišljenje s iluzijom da si svet s gorljivošću koja je u biti nametljiva i lišena razlučivanja.

O svemu tome Gospodin te opominje: Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su vuci grabežljiv, prepoznati ćete ih po njihovim plodovima  (Mt 7, 15-16).  Reći ću ti koji su to plodovi: tragovi zabrinutosti i nemira u duši. Sve što te udaljava od poniznosti, mira u nutarnje smirenosti, pa i pod likom duhovnosti, su lažni proroci. Uistinu se preoblače u ovce, ali ispod prividne gorljivosti i želje da koriste bližnjemu bez razlučivanja su vuci grabežljivci.

Na taj način ti kradu poniznost, tvoj mir i nutarnju smirenost toliko potrebne onima koji žele duhovno rasti. Koliko više se sve ovo bude događalo pod vanjskim prividom svetosti, toliko više ga treba istraživati, ostajući uvijek u miru i nutarnjem odmoru.

Ako ti se dogodi da u nečem pogriješiš, nemoj se uznemirivati nego se odmah ponizi pred svojim Gospodinom, i priznaj svoju slabost. Tako ćeš ubuduće naučiti da sam Bog to dopušta kako bi ponizio neku tvoju skrivenu oholost, tako dobro skrivenu da je ti ne poznaješ.

Ako nekad osjetiš da ti nešto bode dušu bolnim i otrovnim trnjem, nemoj se uznemirivati nego nastoji biti pažljiviji i budniji. Jako je važno da te to trnje ne probode i ne prodre unutra. Povuci svoje srce i zaštiti svoju volju blago u mjesto mira i smirenosti predajući dušu u čistoći Bogu. Da, uvijek ćeš pronaći Boga u dubini svoga srca po ispravnom traženju njega samoga, s uvjerenjem  da sve što se događa je za tvoje čišćenje.

Na taj način Bog te osposobljava za tvoje istinsko dobro čineći da zadobiješ krunu Pravednosti koju ti je njegovo beskrajno milosrđe pripravilo.

5. O potrebi nutarnjeg mira da bi Bog djelovao u njemu

Jako cijeni svoju dušu jer ju je Otac otaca, Gospodin gospodara stvorio da bude njegovo prebivalište i njegov hram. Toliko je cijeni da joj ne dopusti da traži drugo. Tvoje želje i tvoje nade neka budu uvijek okrenute ka Gospodinu i njegovu dolasku.

Znaj da ako Bog ne nađe tvoju dušu odvojenu i slobodnu neće je pohoditi. Nemoj misliti da će On u prisutnosti drugih reći i jednu najmanju riječ osim što će ostaviti tvoju dušu njoj samoj. Bog želi dušu slobodnu od beskorisnih misli, odvojenu od pohlepnih želja i još više od same tvoje volje. Savjetuj se sa svojim duhovnikom i poglavarima koji su za tebe posrednici volje Božje. Tako Bog po njima raspoređuje i čini od tvoje volje ono što  On želi i kako želi. Ali ti bi činio ono što ti želiš; neka radije Bog čini  ono što hoće u tebi. Ti čini tako da tvoja volja bude uvijek slobodna i odvojena od tvoga ega.

U biti se radi o tome da se ništa ne želi. Ako nešto želiš  neka tvoje nutarnje raspoloženje bude slobodno, da ako se ne dogodi ono što hoćeš, naprotiv dogodi se suprotno, neka ti to ne uzrokuje nutarnju muku i neka srce ostane u miru. Tvoj duh će tako ostati smiren kao da uistinu nisi ništa želio. To je istinska sloboda, ne navezivati se na ništa. Ako predaš Bogu svoju dušu tako odvojenu i slobodnu vidjeti ćeš čudesa koja On čini u tebi.

O divna samoćo i tajna odajo Svevišnjega gdje samo On  želi govoriti. Ne drugdje, nego tu On govori dubinama tvoga srca. O pustinjo koja postaje Rajem, jer samo u tebi Bog dopušta da ga susretnemo i dopušta da mu se govori. Hajde da priđem i promotrim ovaj čudni prizor (Izl 3,3).

A ako ti želiš doći do tog susreta kao Mojsije, pristupi bos toj zemlji jer je sveta (usp. Izl 3,5). Prije skini obuću, to jest navezanosti tvoje duše, neka ona ostane slobodan i ogoljena. Nemoj nositi ni vreće ni torbe (usp. Lk 10,4s), kako ne bi imao ništa od ovoga  svijeta, pa makar to bilo jako traženo od drugih. Neka se sve tvoje misli i cijelo srce bavi samo Bogom. Pusti mrtve da pokapaju svoje mrtve (Mt 8,22) i ti sam idu u zemlju živih. I smrt te neće zadesiti.

6. Mir srca i ljubav prema bližnjemu

Kušati ćeš u svom iskustvu da je kraljevski put za stići do spasenja ljubav prema Bogu i bližnjemu. Gospodin je kazao da je došao baciti plamen na zemlju (usp. Lk 12,49) i da želi da se on zapali. Pazi na jednu stvar, ako ljubav prema Bogu nema granica, ona prema bližnjemu na određeni način treba imati. Ako se u naporu oko ljubavi prema bližnjem ne potrudiš oko potrebnog razlučivanja i pravog načina, mogao bi pretrpjeti veliku štetu.

Sa željom da drugi zadobiju spasenje mogao bi izgubiti i upropastiti svoju dušu. Ljubi svoga bližnjega na način da to ne šteti tvojoj duši. Istina, dužan si dati dobar primjer; ali nemoj se nikada angažirati oko neke stvari samo zbog toga, jer ako bi djelovao na takav način bilo bi to samo na štetu. Čini sve sveto i s velikom jednostavnošću želeći pri tome samo dopasti se Bogu.

Ako gajiš u sebi dobru zemlju poniznosti vidjeti ćeš kako malo možeš svojim djelima uistinu koristiti drugima. Budi uvjeren da želja  gorljivost i za spasenjem tvoga bližnjega ne treba uskomešati tvoje srce tako da izgubiš mir i smirenost.

Imaj dakle živu žeđ i gorljivu želju  da svi dođu do spoznanja istine, i opoje se ovim vinom koje Bog svakome obećava i daje besplatno (usp. Iz 55,1). Pojasni u svom srcu tu želju, da koristiš svome bližnjemu trebaš uvijek imati bez da je ikada ugasiš, a ona treba proizlaziti iz ljubavi prema Bogu a ne iz tvoje nerazborite gorljivosti. Bog sam treba tu želju uliti u tvoje srce u dubine tvoje duše, tamo gdje si sam s Bogom, i On sam će ubrati plodove kada bude htio.

Ti sam nemoj ništa sijati, prikazuj Bogu zemlju tvoje čiste duše oslobođenu od svake vrste navezanosti i  žudnje. Sam Bog će sijati svoje sjeme kako hoće i tako će donijeti ploda. Sjeti se uvijek da Bog hoće tvoju dušu u nutarnjoj samoći, slobodnu i odvojenu od svega jer je želi sjediniti sa sobom. Dopusti mu da te zove u nutarnju samoću, nemoj mu to zapriječiti svojom slobodom krivo korištenom koja ide prema egoizmu.

Neka ovo bude u tvom srcu bez ikakvih misli o sebi samome, osim da se Bogu dopadneš, i čekaj da te On povede činiti jer je Otac već izišao i traži radnike za svoj vinograd (usp. Mt 20,1). Ostavi svaku misao i brigu, pogotovu oslobodi se svake brige za sebe samoga i bilo koje navezanosti na zemaljske stvarnosti. I bog koji želi obući te u sebe i udijeliti ti ono što ne bi nikada mogao ni pomisliti. Zaboravi, koliko više možeš na sebe samoga, i živi samo ljubav prema Bogu u svom srcu.

Od svega što sam ti rekao sjeti se dobro jedne stvari, sjeti je se brižno, ili bolje bez ikakve brige koja bi uznemirivala  tvoje srce i tako te dovelo do zabrinutosti; važno je da ti smiruješ svoju veliku gorljivost umjerenošću  da bi Bog u tebi kraljevao u potpunom miru i smiraju. Radi se o  tome da shvatiš da samo tako tvoja duša neće izgubiti svoje bogatstvo, nastojeći donese plodove drugima bez razlučivanja.

Ova šutnja je velik krik u ušima Božjim, ovaj prividni nerad postaje istinski rad, zaduženje korisno, ako s njim radiš da postaneš bogat u Bogu, shvatiti ćeš kako je najvažnije predati dušu Bogu slobodnu od krive gorljivosti. Ostani u ovom stavu s dubokim uvjerenjem da u svom djelovanju u skladu s Božjom voljom i na pravi način, je sam Bog koji čini dobro.

On ne želi drugo od tebe osim da tvoje srce bude uvijek ponizno, slobodno, ne navezano, da u dubini tvoje duše bude jedina želja; da se u tebi u svemu i po svemu vrši volja Božja.